ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

Заплащането на резервираните стаи и апартаменти се осъществява в зависимост от избраният тип цена / политика за анулиране: non-refundable цена със заплащане веднага или цена с възможност за анулиране на резервацията.

След като направите заявка за резервация ще получите потвърждение с номер на Вашата резервация.

Моля имайте предвид, че паркоместата в подземния гараж са ограничен брой и маркирането на паркинг в резервацията НЕ е потвърждение за таково, а само заявка. Изисква се предварителна резервация на телефон +359 52 687310.

В случаите на авансово плащане по банков път на дължимата сума по резервацията, заедно с потвърждението се изпраща и проформа фактура за плащане. След получаване на сумата по банковата сметка на Хотелиера, резервацията се счита за окончателно потвърдена.

Всички фактури се издават в лева и/или в евро по фиксинга на БНБ.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

– в брой на място в хотела

– по банков път, чрез превод по банкова сметка на Хотелиера. За дата на плащане се приема датата, на която банковата сметка на Хотелиера е заверена с пълния размер на дължимата сума. Всички разходи във връзка с банковия превод са за сметка на клиента.

BGN КБС България ЕАД, BIC: RZBBBGSF , IBAN BG07RZBB91551060653818
EUR КБС България ЕАД, BIC: RZBBBGSF , IBAN BG92RZBB91551460653807

 

– с кредитни или дебитни карти
– Visa, MasterCard, Борика – онлайн при резервация по цена „заплащане веднага” /non refundable/ или на място в хотела чрез ПОС терминал на рецепция
– American Express – на място в хотела чрез ПОС терминал на рецепция

ПОЛИТИКА ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

При резервации направени по цена „заплащане веднага” /non refundable/ анулации не се допускат. Дължимата неустойка е в размер на пълния престой по резервацията. Това правило е приложимо и в случай на непристигане /no show/.

Анулирането на резервации се извършва по електронна поща, факс или на място в хотела.

– неустойка не се дължи при анулации направени в посочените по-долу срокове:

– до 2 дни преди пристигане – период 01.01-31.05 и 16.09-31.12

– до 5 дни преди пристигане – период 01.06-15.09

– анулации направени след посочените по-горе срокове – дължимата неустойка е в размер на стойността на първата нощувка. Това условие не е приложимо в случай, че резервацията се прави за същия ден.

– в случай на непристигане /no show/ дължимата неустойка е в размер на стойността на първата нощувка.

При съблюдаване срока за анулация, всички авансово платени суми подлежат на възстановяване от страна на Хотелиера в брой или по банков път /по посочена от клиента банкова сметка/. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 10 /десет/ дни.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изявление за конфиденциалност:

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www.panoramabg.com за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация. Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни.

Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

Kартови данни и автентикационни данни

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.

Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Право на информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация . Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.

Сигурност:

Макс и Ко АД и www.panoramabg.com прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие.

Компетентни органи:

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

Допълнителна информация:

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на www.panoramabg.com .