Намира се в непосредствена близост до хотела. Представя и популяризира морската и военноморската история на България. В продължение на 130 години съществуване са събрани десетки хиляди експонати. Десетилетия наред изучава морското ни минало и се стреми да поддържа в ценностната система на обществото уважение към постиженията на българското морячество през вековете – на военните моряци, на посветилите се на търговското корабоплаване, корабостроенето, кораборемонта.